Algemene voorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN:

1) Al onze facturen zijn contant betaalbaar (binnen de 15 dagen door overschrijving) .
2 ) Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mede van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen van 1% per maand, en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding .)
3) Bij wanbetaling zal het bedrag der factuur verhoogd worden met een aangenomen schadeloosstelling van 20 % met een minimum van 25,00 Euro, onverminderd de gerechts en uitvoeringskosten, en dit na de ingebrekestelling per aangetekend schrijven. 
4) Alle klachten dienen ons overgemaakt per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering.
5) Alleen de Rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd.