Nazorg

Bij elk overlijden blijven de nabestaanden dikwijls achter met een leegte.
Deze stilte moeten de nabestaanden , de echtgeno(o)t(e) en kinderen, verwerken.

Na de eerste dagen van de uitvaartplechtigheid en het afscheid komt deze stilte.
Hoewel er na het overlijden toch heel wat administratieve zaken dienen te worden geregeld.
Dit kan lastig zijn, maar tegelijk helend.
Al deze zaken kunnen de stilte van de eerste dagen eventueel voor een stuk opvangen.

Donkers – Cuypers Uitvaartverzorging staat de familie, de nabestaanden echter bij met een goede informatieverstrekking en een leidraad.
Hierbij wordt op een gestructureerde manier nagegaan wat moet doorgegeven worden en aan welke maatschappij en dienst.