Voorafregeling

Bij Donkers – Cuypers Uitvaartverzorging heeft u de mogelijkheid om uw uitvaart zelf te regelen. Wat verstaan wij nu onder voorafregeling?

U wenst zelf uw uitvaart te regelen. U kan dan best met ons contact opnemen voor een afspraak. Wij bespreken samen met u alle mogelijkheden, uw wensen en noden. Nadat wij naar uw wensen geluisterd hebben en samen met u specifiek uw ideeën hebben besproken, gaan wij dat samen met u ook concreet vastleggen.

Heeft deze uitwerking van uw wilsbeschikking ook directe kosten? Neen, er zijn twee mogelijkheden. Enerzijds de uitwerking van een wilsbeschikking op papier en anderzijds de mogelijkheid van een vooraf regeling met financieringsmogelijkheden.

In het eerste geval spreken wij van een voorstel uitvaart, een wilsbeschikking in contract.
Daarbij kiest de klant dat enkel zijn wilsbestemming wordt genoteerd. Samen met de klant helpen wij in detail  zijn of haar wensen te omschrijven. Wat zijn zijn of haar specifieke wensen?
Aan de contractant (hij of zij die zijn wilsbeschikking wenst te laten opnemen) wordt gevraagd om een kopie van het contract te bezorgen aan een vertrouwenspersoon.
Deze vertrouwenspersoon kan ons (Donkers – Cuypers Uitvaartverzorging) dan verwittigen bij overlijden van de contractant. Hierdoor kan alles in het werk gesteld worden om de wensen van de klant optimaal uit te voeren.
Gezien er geen betalingen vooraf gedaan zijn, staan de nabestaanden dus zelf in voor de uitvaartkosten.

Er kan evenwel ook gekozen worden voor een voorafregeling met mogelijkheid om deze wilsbeschikking te financieren.
Ook hier worden de wensen van de klant in verband met zijn uitvaart contractueel vastgelegd. Er wordt een prijs opgemaakt die de klant in één of verschillende aflossingen kan voldoen. Ook hier is het aangeraden om een kopie van het contract over te maken aan een vertrouwenspersoon, zodat deze ons op de hoogte kan brengen van het overlijden van de contractant.
Het grote verschil met het voorstel uitvaart is dat de klant alles op voorhand heeft betaald en dat de nabestaanden verlost zijn van de financiële gevolgen. De gekapitaliseerde interesten zorgen ervoor dat eventuele prijsstijgingen daardoor opgevangen worden.

Donkers – Cuypers Uitvaartverzorging bespreekt samen met de klant alle mogelijkheden, werkt een prijsofferte uit en een contract waarin alles opgenomen is.