Wat te doen bij overlijden

Wanneer u met het heengaan van een dierbare wordt geconfronteerd, duiken er heel wat vragen op. Graag staan wij u bij met raad en daad.

Een overzicht van wat u eerst moet doen bij een overlijden:

Een arts contacteren

Een arts contacteren om de dood vast te stellen.

Donkers – Cuypers Uitvaartverzorging bellen

Donkers – Cuypers Uitvaartverzorging bellen om u met raad en daad bij te staan in dit moeilijke moment.

Aangifte van overlijden bij stad of gemeente

Een wettelijke verplichting, die Donkers – Cuypers Uitvaartverzorging voor u doet.

Het werk verwittigen

Het werk verwittigen dat u niet aanwezig kan zijn omwille van een overlijden binnen uw familie.

Notaris verwittigen

Andere instanties verwittigen