Albert Vanden Broecke

Weduwnaar van: Simonne Sampermans († 2013)

Geboren te: Hasselt op 26 juli 1929

Overleden te: Hasselt op 3 april 2020

Begrafenis informatie: Gezien de richtlijnen omtrent het covid-19 virus, zal het afscheid plaatshebben in intieme kring. Op een later tijdstip zullen wij een gedenkviering laten doorgaan. U kan de familie steeds online condoleren. Het geven van een troostend woord zal hun goed doen om dit verdriet toch te verzachten.