Yvo Ballet


Echtgenoot van: Jakke Bijnens


Geboren te: Kermt

 op: 1945-02-09

Overleden te: Kermt

 op: 2019-09-11


Begrafenis informatie: De uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Parochiekerk O-L-V-Tenhemelopneming, Diestersteenweg te Kermt, op zaterdag 14 september 2019 om 10.30 uur, gevolgd door de crematie. Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 10.00 uur.

Begroeting informatie: Er kan een laatste groet gebracht worden aan Yvo in het Uitvaartcentrum Donkers-Cuypers Lammerweg 5, 3511 Tuilt-Kuringen op vrijdag 13 september 2019 van 18.00 tot 18.30 uur in het bijzijn van zijn familie.


Condoleer Bloemen Rouwbrief