José Mommen


Weduwe van: Eduard Asnong (†1986)


Geboren te: Kermt

 op: 13 juni 1925

Overleden te: Kermt

 op: 13 september 2019


Begrafenis informatie: De uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de Parochiekerk O-L-V-Tenhemelopneming, Diestersteenweg te Kermt op woensdag 18 september 2019 om 10.30 uur, waarna wij José begeleiden naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats te Kermt. Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 10.00 uur.

Begroeting informatie: Er kan een groet gebracht worden aan José in het Uitvaartcentrum Donkers - Cuypers Lammerweg 5, 3511 Tuilt-Kuringen , op dinsdag 17 september 2019 van 18.30 tot 19.00 uur, in het bijzijn van haar familie.


Condoleer Bloemen Koffietafel Rouwbrief